Onderstaande voorstellen t.b.v. “Goede Doelen” zijn bij ons als bestuur binnen gekomen.

Gezien dit vreemde seizoen hebben wij als bestuur besloten om voor 2020 alle 2 de goede doelen aan te nemen. Op de voorjaarsvergadering 2021 zal er een besluit worden genomen welk goed doel we gaan vervliegen voor de overige 2 jaar.

 

Huntington & Ramon scoort tegen kanker

  • Huntington
    Bestuur,

Ik stel voor nieuw sponsor programma voor de F.F.Club dat te doen voor de Ziekte van Huntington waar Freek van de Brug aan lijdt .Die moest noot gedwongen stoppen met de duivensport er moet nog veel gebeuren op het gebied van onderzoek en dat kost veel geld en alle beetjes helpen .

Grt Haye Bouma

Oorzaak van Huntington

De oorzaak van huntington is een DNA mutatie in het gen dat codeert voor het huntingtine eiwit. Door deze mutatie krijgt het eiwit een langere reeks van glutamine aminozuren (polyQ). Wanneer de reeks langer wordt dan 36-38 Q’s krijgt een gendrager de ziekte. Het afwijkende huntingtine eiwit klontert in de hersencellen. De hersencellen gaan slechter functioneren en sterven uiteindelijk af. Hoe langer de polyQ reeks, hoe eerder en ernstiger de ziekte zich openbaart.

Huntington is een aandoening die wordt overgedragen van ouder op kind. Het is een zogenaamde autosomaal dominante erfelijke aandoening. Dit betekent dat als een ouder gendrager is, ieder kind een kans van 50% heeft ook gendrager te zijn.

 

 

  • Ramon scoort tegen kanker
    Hallo Dooitze.

Graag wil ik onze stichting; “Ramon scoort tegen kanker” aanmelden voor het goede doel van de F.F.C.

 

Vriendelijke groet, Cor Pander (Ramon is onze zoon)

 

Kanker is een vreselijke ziekte die veel mensen op keiharde manier raakt. De Stichting “Ramon scoort tegen kanker” is opgericht om kinderen ( van 0 tot en met 18 jaar) met kanker die voor behandeling in binnen- of buitenland moeten, financieel te ondersteunen. Voor lange periodes van behandeling, reis- en verblijfskosten is vaak heel veel geld nodig.. een zware periode voor het hele gezin.. Ramon Pander (2006) werd ook getroffen door deze vreselijke ziekte. Na een intensieve behandeling in het UMCG is hij “schoon”, zoals dat heet. Ramon en zijn ouders wilden, omdat ze hier zo blij mee en dankbaar voor zijn, iets doen voor kinderen om hun overlevingskansen te vergroten. De stichting, opgericht in 2013, zamelt geld in om te kunnen bijdragen in het betalen van de kosten die een behandeling en het verblijf in het binnen- en buitenland met zich meebrengen.

Inmiddels heeft de stichting ‘Ramon scoort tegen kanker’ al aan meer dan 100 gezinnen een financiële ondersteuning gegeven.. ‘Omdat elke ouder bij zijn/haar zieke kind hoort te zijn’.

 

Voor meer informatie: www.ramonscoorttegenkanker.nl

 

 

Uitslag bekijken