Enkele jaren hebben we gehad dat er op Limoges geen jaarlingen gezet konden worden. Vanaf vorig jaar was dit wel weer mogelijk, omdat het seizoen later is gestart.
Ook dit jaar was de vraag er, “mogen we jaarlingen zetten op Limoges”
Om onze leden goed te informeren hebben wij ook navraag gedaan en op de site van het NPO staat het volgende:
Afspraken en kampioenschappen:

Onder punt 5 heeft het NPO aangegeven dat op St. Vincent geen jaarlingen gezet mogen worden, op de overige vluchten mogen de jaarlingen mee. Zie ook onderstaande link (site van NPO)

https://www.duivensportbond.nl/vluchten/vliegschema-2021-definitief

Uitslag bekijken